0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Josef Medek
۳
۰
David Jicha
Finished
۰۲:۰۰
Petr Macela
۳
۰
David Jicha
Finished
۰۳:۳۰
Roman Polovka
۲
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۰:۰۰
Jan Kabelka
۳
۱
Ivo Kolacek
Finished
۰۰:۰۰
Jan Zajicek
۱
۳
Jan Skvrna
Finished
۰۰:۰۰
Robert Koczy
۳
۱
Zdenek Balusek
Finished
۰۰:۰۰
Michal Zahradka
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۱:۳۰
Eric Maresh
۱
۳
Jan Skvrna
Finished
۰۱:۳۰
Michal Regner
۲
۳
Martin Guk
Finished
۰۲:۰۰
Denis Hofman
۲
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۲:۳۰
Jan Skvrna
۱
۳
Petr Macela
Finished
۰۲:۳۰
Michal Zahradka
۳
۰
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Eric Maresh
۱
۳
Josef Medek
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۱
Martin Guk
Finished
۰۳:۳۰
Denis Hofman
۲
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Jan Skvrna
۱
۳
Josef Medek
Finished
۰۴:۰۰
Martin Guk
-
-
Michal Zahradka
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
David Jicha
-
-
Eric Maresh
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
  Russia Liga Pro
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Boev
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۰۰
Yuriy Lbov
۱
۳
Sergey Gushchin
Finished
۰۰:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۳۰
Artem Karagodin
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۰:۴۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۰
Andrey Pravdnov
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Gushchin
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Artem Karagodin
Finished
۰۱:۴۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۴۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Pravdnov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۲:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Gushchin
-
-
Evgeny Anisimov
inprogress
۰۲:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Artem Karagodin
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Popov
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۱۵
Vladimir Staroverov
-
-
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۱۵
Artem Karagodin
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۳۵
Evgeny Anisimov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Popov
۰
۲
Andrey Vladimirovich Kirilenko
inprogress
۰۴:۱۵
Vladimir Staroverov
-
-
Sergey Gushchin
inprogress
۰۴:۱۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Plushch Pavlo
۰
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۰۰:۰۰
Mykchailo Styranets
۱
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۰:۰۰
Igor Sukovaty
۰
۳
Vadim Smetenko
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Boycuk
۳
۱
Mykchailo Styranets
Finished
۰۰:۳۰
Vadim Smetenko
۰
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۰۱:۰۰
Valentin Gedz
۰
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۱:۰۰
Igor Sukovaty
۲
۳
Plushch Pavlo
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۲
Vladimir Boycuk
Finished
۰۱:۳۰
Valentin Gedz
۳
۱
Mykchailo Styranets
Finished
۰۲:۰۰
Igor Akimov
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۲:۰۰
Valentin Gedz
۳
۱
Vladimir Boycuk
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۰۲:۳۰
Igor Akimov
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Pisklov
۲
۳
Mykchailo Styranets
Finished
۰۳:۰۰
Mykchailo Styranets
۱
۳
Vladimir Boycuk
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Vitaliy Solovey
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۲
Valentin Gedz
Finished
۰۴:۰۰
Igor Akimov
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۰۰
  Europe TT Elite Series
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۰۰:۰۰
Robert Szymik
۲
۳
Pawel Grela
Finished
۰۰:۴۵
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Piotr Staniszewski
Finished
۰۱:۱۵
Jakub Glanowski
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۱:۳۰
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۰۰
Robert Szymik
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۱۵
Szymon Radlo
۲
۳
Jakub Glanowski
Finished
۰۲:۳۰
Lukasz Pietraszko
۳
۱
Pawel Grela
Finished
۰۲:۴۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۱
Linek Adam
Finished
۰۳:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Pawel Grela
Finished
۰۳:۴۵
Jakub Glanowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۰۰
  World TT-CUP
Ondrej Fiklik
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۲۰
Jean-Baptiste Cousin
۳
۰
Sebl Jachym
Finished
۰۰:۲۵
Muhlhauser Zdenek
۳
۲
Daniel Skopec
Finished
۰۰:۵۵
Harpreet Singh
۳
۲
Brian Aschenbach
Finished
۰۱:۰۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Gevorg Baghdasaryan
۲
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۰:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۱۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Davit Mirzoyan
Finished
۰۲:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید